20.9 C
Ιωάννινα
26 Ιουλίου 2021
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Δ.Σ. Ε.Φ.Ο.Επ.Α.: Το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης για τη ματαίωση των διασυλλογικών

tournoua kozanis3

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης γνωστοποίησε σήμερα όλες τις αποφάσεις του για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. Επανεκκίνηση και ολοκλήρωση βέβαια, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό θ’ ανοίξει ξανά στα μέσα του Μαΐου.

Η νέα διοίκηση είχε ανακοινώσει τη Μ.Τετάρτη τα βασικά σημεία από την τελευταία της συνεδρίαση, που ήταν ότι ακυρώνει όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα της τρέχουσας περιόδου και ότι προτίθεται να διοργανώσει τα ηλικιακά Πανελλήνια πρωταθλήματα από τις 18 Ιουνίου και μετά. Στη σημερινή αναλυτική ανακοίνωση ανάφερε το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης για τη ματαίωση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων σε όλες τις κατηγορίες. Στάθηκε στην έλλειψη χρόνου και συνυπολόγισε αρκετές ουσιώδεις παραμέτρους. Για κάθε ένα από τα Πανελλήνια ηλικιακά πρωταθλήματα η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σημείωσε ότι θα εκδοθούν ειδικές προκηρύξεις και ότι οι αγώνες θα μετρήσουν κανονικά στους πίνακες αξιολόγησης. Τέλος, η περίοδος των μεταγραφών αποφασίστηκε να μεταφερθεί για το χρονικό διάστημα 13-27 Σεπτεμβρίου 2021. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας httf.gr και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Παρά το γεγονός ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός παραμένει κλειστός και άπραγος, λόγω covid 19, με άγνωστες προοπτικές, ενώ η αβεβαιότητα και η κόπωση είναι δεδομένες, το Δ.Σ. εκπονεί προσαρμογές του αγωνιστικού προγράμματος για να υπάρχει ετοιμότητα και άμεση επανεκκίνηση. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23.4.2021) που ορίζει: «Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων»

1. Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 101Δ και την παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), πλην των τεχνικών κανονισμών αθλημάτων, καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.

2. Οι τροποποιήσεις της παρ. 1 γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης. Το παρόν δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αθλητική ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή στην οποία έχει διοριστεί προσωρινή διοίκηση».

Το Δ.Σ. θέτει ως προϋπόθεση ότι με την επανεκκίνηση του αθλητισμού, οι αθλητές και οι αθλήτριες θα έχουν στη διάθεση τους τουλάχιστον ένα, με ενάμιση μήνα περιθώριο για προπονήσεις, πριν αρχίσουν να αγωνίζονται, για την αποφυγή τραυματισμών, την ομαλή επαναφορά και επαφή τους με το άθλημα. Οι πλέον πρόσφατες, πληροφορίες τοποθετούν την επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου. Με βάση αυτή την ημερομηνία, το αγωνιστικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου.

Το Δ.Σ. δίνει άμεση προτεραιότητα στη διεξαγωγή των ηλικιακών πρωταθλημάτων και κυρίως σε αυτά που μοριοδοτούν τους αθλητές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Υπολογιζόμενου του χρόνου λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων Εφήβων –Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στην πόλη Varaždin της Κροατίας από 18 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2021, ο διαθέσιμος χρόνος είναι οριακός.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:

1) Σύμφωνα με τον πιο πάνω αναφερόμενο νόμο, την τροποποίηση της Γενικής Προκήρυξης 1811/10 -9- 2020, άρθρο 11, ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. Προστίθεται παράγραφος 11.5 που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα λόγω νέου κύματος κορωνοϊού με την επιβολή από μέρους της Δημόσιας Αρχής «lock down» τόσης μεγάλης διάρκειας που να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος απ’ αυτά που προκηρύσσονται με την παρούσα, το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη διεξαγωγή του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή προ ή μετά την έναρξή του σύμφωνα με εξουσιοδότηση που θα του έχει δώσει διάταξη Νόμου του Υφυπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι όροι και οι διαδικασίες που θα ισχύσουν εξαιτίας της άνω απόφασης θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, που θα λαμβάνεται με διαδικασία που ο ίδιος Νόμος θα ορίζει» .

2) Την ματαίωση του διασυλλογικού πρωταθλήματος σε όλες τις κατηγορίες.

Το σκεπτικό της απόφασης: Στην Τ.Ε. συζητήθηκε διεξοδικά, με έντονο προβληματισμό η διεξαγωγή του Διασυλλογικού πρωταθλήματος. Κάθε πρόταση, κάθε ιδέα προσέκρουε στον τοίχο «χρόνος» (ομοίως έγινε και στο Δ.Σ.). Είναι τέτοια η πολυπλοκότητα του θέματος της προσαρμογής του αγωνιστικού προγράμματος σε συνδυασμό με την προτεραιότητα διεξαγωγής των ηλικιακών πρωταθλημάτων και του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων, σε απόλυτα πεπερασμένο χρόνο, που επιβάλει μη επιθυμητές αλλά αναγκαστικές επιλογές.

Η Τεχνική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά ελάχιστο χρόνο που είναι διαθέσιμος για αγωνιστικές δραστηριότητες. Συνυπολόγισε τις ουσιώδεις παραμέτρους: συνθήκες COVID-19, περιορισμός αριθμού ατόμων στο γήπεδο, συνεχή τεστ, οικονομικές επιβαρύνσεις των συλλόγων, πρωτόκολλα, μετακινήσεις αθλητών και οι μεταγραφές που ήδη έχουν ολοκληρωθεί σε άλλες χώρες, τις υπολειπόμενες αγωνιστικές που είναι από 8 έως 10 κανονικής περιόδου και εν συνεχεία τα PLAY OFF και τα ΜΠΑΡΑΖ ανόδου και καθόδου, την αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων αγωνιστικών χώρων, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, έλαβε υπόψη ότι επιβολή στέρησης αθλητή να αγωνιστεί αποτελεί δυσμενή μεταχείριση για το σωματείο του. Τέλος, οι κατηγορίες των διασυλλογικών πρωταθλημάτων συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέρος του όλου.

3) Τη νέα αγωνιστική περίοδο 2021-22 να αγωνισθούν, ανά κατηγορία, οι ίδιες ομάδες ως έχουν στην τρέχουσα περίοδο.

4) Να διεξαχθεί νέα κλήρωση με τις ομάδες να διατηρούν το «δικαίωμα» συμμετοχής.

5) Όλοι οι αγώνες των αθλητών θα μετρήσουν κανονικά στους πίνακες αξιολόγησης. Δεν θα υπάρξει δηλαδή αλλαγή του R.L. σύμφωνα και με την παγκόσμια πρακτική.

6) Τα ηλικιακά πρωταθλήματα να διεξαχθούν χωρίς προκριματική φάση, με ελεύθερη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών, απευθείας στην τελική φάση .

7) Το Π.Π. Ανδρών – Γυναικών να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου

8) Η περίοδος των μεταγραφών να μεταφερθεί στις 13-27 Σεπτεμβρίου 2021

9) Η περίοδος των δηλώσεων για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περιόδου, 2021-2022 να λάβει χώρα τις ημερομηνίες από 6 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021.

10) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου:

• ΠΠ Ομαδικού-Ατομικού Παίδων-Κορασίδων 18-21 Ιουνίου 2021

• ΠΠ Ομαδικού-Ατομικού ΠΠ-ΠΚ – 25-28 Ιουνίου 2021

Σελίδα 3 από 3

• ΠΠ Ομαδικού-Ατομικού Εφήβων-Νεανίδων – 9-12 Ιουλίου 2021

• ΠΠ Ατομικού Ανδρών-Γυναικών – 11-12 Σεπτεμβρίου 2021

11) Για κάθε διοργάνωση θα εκδοθούν νέες ειδικές προκηρύξεις.

Αυτό είναι το γενικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι θα επιτραπούν οι προπονήσεις από τη 15η Μαΐου.

Το ΔΣ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Πολιτείας οι οποίες καθορίζουν τις αποφάσεις του.

Related posts

Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες για τον Νηρέα Ιωαννίνων

Κώστας Γεωργιάδης

Πρωταθλητής ο Γλαύκος Περιστερίου στο Κατηγοριών – Πρωτιά ΑΟ Αιγαίου στα προαγωνιστικά

Κώστας Γεωργιάδης

Ο Νηρέας στο Πανελλήνιο Προαγωνιστικών Τεχνικής

Κώστας Γεωργιάδης