10.9 C
Ιωάννινα
23 Απριλίου 2024
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣΚΑΒΔΕ: Τον Μάρτιο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το νέο Δ.Σ.

eskavde logo2

Την Κυριακή 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΒΔΕ.

Αναλυτικά:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΚΑΒΔΕ)

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΚΑΒΔΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-1-2024, απόφασή του, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 192/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2-5 και 10-14 του ν. 2725/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 45 του Ν. 4778/2021 και της με αριθμ. 72664/2021 Υπουργικής Απόφασης ως ισχύουν καθώς και των διατάξεων των άρθρων 6,8,11,12,15,16, 24, 25 και 26 του Καταστατικού της

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΣΚΑΒΔΕ, εκπροσωπούμενων από τους νόμιμα διορισμούς εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές αυτών, την 3η Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 διαδικτυακά, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου (Πρόεδρος και δέκα [10] τακτικά μέλη) και πλέον πέντε (5) αναπληρωματικών μελών και λοιπών καταστατικών οργάνων.
_____________________________________

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom» (www.zoom.us) στην ηλεκτρονική συσκευή [ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο (smartphone)] με την οποία θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο.

Ακολούθως, ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και η διεξαγωγή της εκλογής του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου [Πρόεδρος και δέκα (10) τακτικά μέλη] και των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν μέσω της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ.

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα σωματεία – μέλη οφείλουν να έχουν αποστείλει έως και δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και τις 21-02-2024 πρακτικά των Διοικητικών τους Συμβουλίων περί διορισμού/αντικατάστασης των εκπροσώπων τους και των αναπληρωτών αυτών. Το πρακτικό πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία των εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών): ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Α.Φ.Μ. καθώς και τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο (πχ. Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας κ.ο.κ.). Το πρακτικό εκπροσώπησης θα αποσταλεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected]
Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους θα πραγματοποιηθεί από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο θα εκδώσει σχετική απόφαση και θα έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη και στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, τουλάχιστον οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως και τις 23-02-2024.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Τα σωματεία – μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν την υποψηφιότητα ενός (1) μέλους τους, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 2725/1999 ως ισχύει και φέρει την ιδιότητα του μέλους του σωματείου – μέλους για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο. Με τον ίδιο τρόπο τα σωματεία – μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν την υποψηφιότητα ενός (1) μέλους τους για την εκλογή του ως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, και τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και τις 12-02-2024. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημεροχρονολογίας, η κατάθεση υποψηφιοτήτων δεν γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων των υποψηφιοτήτων και θα εκδώσει σχετική απόφαση συμπεριλαμβάνουσα τον τελικό πίνακα των υποψηφίων, ο οποίος θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο έως και τις 22-02-2024 και θα αποσταλεί στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημεροχρονολογία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως και τις 26-02-2024.
Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.
Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ μέσω τριμελούς εφορευτικής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από τρεις (3) δικηγόρους, διορισμένους από την Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου και θα περιλαμβάνει: α) εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και β) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Ο εκπρόσωπος εκάστου σωματείου – μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 14 περ. 5 εδ. 3 και του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 2725/1999, έχει δικαίωμα να σταυροδοτήσει με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους Σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του Προέδρου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο Πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 5 Ν.2725/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 24 Ν.2725/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.
Αναφορικά με την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 τακτικά και 1 αναπληρωματικό), έκαστος εκπρόσωπος να δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων.

Ε. ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο των εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων – μελών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας από τα σωματεία – μέλη, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 4η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη που έχει οριστεί για την αρχική Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα αθλητικά σωματεία – μέλη, τα οποία είναι οικονομικώς τακτοποιημένα, φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα έτη είχαν αγωνιστική συμμετοχή, με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές ανά έτος.

Related posts

Μιχαήλ: «Η έλευση του κόσμου έφερε άλλη… πνοή στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα»

Κώστας Γεωργιάδης

Χάθηκε η άνοδος για τον ΑΓΣΙ WBC

Κώστας Γεωργιάδης

Βλέπουν Α’ οι Νέοι Βίκου Ιωαννίνων

Κώστας Γεωργιάδης